PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB

Energetska sanacija stavb je potrebna pri energetsko potratnih stavbah, ki imajo veliko toplotne izgube (toplotne izgube lahko pri slabo toplotno izoliranih stavbah pomenijo približno polovico vse potrebne toplotne energije).

Prenova starejših stavb z dotrajanim termičnim ovojem in energetskimi sistemi je zahtevna, a se investicija izplača, saj so po izvedbi energetske sanacije stavbe prihranki energije znatni in bistveno boljši bivalni pogoji. Odločitev za energetsko sanacijo stavb pa terja temeljit premislek, saj tovrstni posegi v stavbo za več desetletja zaznamujejo obratovanje in uporabnike objekta.

Energetska prenova objektov vključuje:

 • izboljšanje energijske učinkovitosti ovoja stavbe, ◦toplotno izolacijo zunanjih sten,
 • zamenjavo oken,
 • toplotno izolacijo podstrešja in strehe,
 • prenovo ogrevalnega sistema,
 • vgradnjo sistema za prezračevanje z rekuperacijo odpadne toplote.

Namen celostne prenove ovoja stavb je:

 • doseganje boljših bivalnih pogojev v objektu,
 • maksimalen prihranek energije pri doseganju višje kakovosti bivanja v vrtcu,
 • izvedba celovitih sanacijskih ukrepov z upoštevanjem sodobnih, trajnostnih načel za prihodnost,
 • doseganje boljše kakovosti zraka (boljši delovni in bivalni pogoji, višja motiviranost, boljša koncentracija…), doseganje večjega ugodja in boljše izkoriščenosti prostorov s pomočjo novih tehnologij, ob minimalni porabi električne energije,
 • izboljšanje naravne osvetljenosti in optimizacija umetne razsvetljave za doseganje zmanjšanja porabe električne energije,
 • uporaba sodobnih, trajnostnih tehnologij brez večjih posegov v konstrukcijo, tlorisno zasnovo in delovanje objekta,
 • sanacija brez večjih motenj delovanja objekta, z minimalnimi transportnimi in gradbiščnimi stroški,
 • spremljanje rezultatov meritev in analize izvedenih ukrepov URE in OVE,
 • z ukrepi energetske sanacije se bodo bistveno zmanjšali obratovalni stroški prenovljenih stavb.

Izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavbe obsega:

 • posnetek obstoječega stanja,
 • projektna naloga,
 • projekt arhitekture,
 • projekt strojnih inštalacij,
 • potrebne energetske izračune (PURES 2010 in PHPP 2007),
 • projekt elektroinštalacij,
 • projekt gradbenih konstrukcij,
 • kar se da natančne popise potrebnega materiala in načina izvedbe del.