SVETOVANJE, VODENJE IN NADZOR ENERGETSKIH SANACIJ STAVB IN NIČENERGIJSKIH NOVOGRADENJ

Nekaj naših ključnih nalog pri vodenju in nadzoru energetskih sanacij stavb in ničenergijskih novogradenj je sledečih:

  • izobraževanje in svetovanje o gradnji ali obnovi stavb v standardu zeleno grajenih skoraj nič energijskih (NEH) ali pasivnih hiš (PH),
  • svetovanje investitorju v času gradnje in koordinacija izvedbe ključnih detajlov ter izbor ustreznih materialov za gradnjo NEH ali PH,
  • finančna optimizacija projekta, analiza in načrtovanje stroškov gradnje, optimizacija popisov del z izborom ustreznih materialov in opreme ter iskanje izvajalcev,
  • pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev Ekosklada in pri pridobivanju zelenih kreditov Ekosklada ali bank,
  • pomoč pri vodenju koordinacije in časovnega planiranje poteka del na gradbišču,
  • strokovni nadzor nad kvaliteto izvedene gradnje v skladu z ZGO in nadzor nad izborom ustreznih materialov in pravilno vgradnjo,
  • kontrola porabe materialov in obračunov opravljenih storitev izvajalcev,
  • pomoč pri izvedbi ukrepov za zagotavljanje zrakotesnosti stavbe in izvedba testa zrakotesnosti,
  • omoč pri pridobivanje končnih poročil, certifikatov in izjav za potrebe izplačila nepovratnih sredstev Eko sklada.