Skip to content

Energetski pregledi stavb

Imate vprašanje?

Energetski pregledi stavb

Energetski pregled predstavlja celostno analizo porabe in stroška za energijo. Podrobno se ob izvajanju meritev analizirajo možnosti za znižanje porabe električne energije, toplote, komprimiranega zraka in vode. Podroben program del se določi glede na specifično energetsko problematiko stavbe in je določen ob ogledu ali predlagan s strani lastnika.

V slovenskem prostoru je vzpostavljena metodološka izvedba energetskih pregledov, ki izhaja iz smernic oz. podporne dokumentacije Ministrstva za okolje in prostor:

 • a) Metodologija izvedbe energetskega pregleda in
 • b) Priročnik za izvajalce energetskih pregledov.

Oba dokumenta sta na voljo na spletni strani Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Direktorata za energijo Ministrstva za gospodarstvo.

 • analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo, ki vključuje pridobivanje podatkov (iz računov, s pomočjo meritev, popisov števcev itd.) in analizo podatkov o rabi energije;
 • določitev nabora možnih ukrepov učinkovite rabe energije, kjer ukrepi segajo od zamenjave kotla in uvedbe boljše regulacije ogrevanja in do zamenjave oken oz. izolacije fasade. Pomembno je tudi informiranje lastnika in uporabnikov o možnostih za smotrnejše ravnanje z energijo;
 • analiza izbranih ukrepov, za katere se določijo prihranki energije in stroškov ter višina in vračilna doba investicije. Oceni se tudi pozitivne vplive ukrepov na okolje. Izvajalec energetskega pregleda izdela tudi prednostni seznam predlaganih ukrepov;
 • poročilo o energetskem pregledu, ki obsega tudi povzetek predlaganih ukrepov. Svoje predloge izvajalec predstavi lastniku in uporabnikom na skupnem sestanku, kjer se dogovorijo o prioritetnih aktivnostih, ki izhajajo iz energetskega pregleda.

Rezultat energetskega pregleda je poleg informacijskih aktivnosti za vodstvo in zaposlene tudi poročilo energetskega pregleda, v katerem so prikazane ugotovitve izsledkov meritev in analiz. Na začetku poročila je povzetek za poslovno odločanje, kjer so predlagani ukrepi ovrednoteni s stališča višine investicije in energetskega prihranka. Glavnino poročila predstavljajo analize energetskih kazalcev podjetja, podrobnejše določitve porabe energije po porabnikih ter opisi predlaganih ukrepov, ki so ovrednoteni energetsko in ekonomsko.

 • vrednotenje stopnje učinkovitosti rabe energije podjetja s strani zunanje neodvisne organizacije,
 • podrobnejši vpogled v energetiko podjetja na osnovi izvedbe specifičnih meritev in analiz,
 • izdelava celostnih analiz rabe energije, ki predstavljajo osnovo za ustrezno dolgoročno ukrepanje v energetiki,
 • izdelava ocene možnosti uvajanja najnovejših tehnologij in pristopov,
 • izvedba promocijsko informacijskih aktivnosti in izdelava plana aktivnosti na področju energetike za naslednjih tri do pet let.

Z vsemi naštetimi prednostmi lahko določimo organizacijske ukrepe, dejanske ekonomske parametre investicij in se enostavnejše odločimo o investiranju na osnovi boljšega poznavanja dejanskega stanja.

Za energetski pregled se lahko odločimo preden začnete razmišljati o investicijah v energetiki ali tudi v proizvodne naprave, če želite dopolniti oziroma izdelati plan ukrepanja v energetiki ali ko želite preveriti stopnjo učinkovitosti vašega podjetja.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.