Skip to content

Izdelava energetskih izkaznic

Imate vprašanje?

Izdelava energetskih izkaznic

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Z uvedbo energetskih izkaznic Slovenija izpolnjuje direktivo EU, ki je med drugim namenjena boljši informiranosti potrošnika, torej tistega, ki želi stavbo oz. stanovanje kupiti ali najeti. Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da pred odločitvijo o nakupu ali najemu preverimo, kako energetsko varčna oz. potratna je. Za ogrevanje stanovanjskih stavb in tople sanitarne vode se v Evropi namreč porabi kar 1/3 vse porabljene energije.

Strošek za energijo v stavbi je relativno velik, visoke pa so tudi potrebne investicije, če bi želeli stavbo prenoviti. Zato je energetska izkaznica stavbe pomembna pri odločitvi potrošnika ob nakupu ali najemu stavbe. Potrošnik je namreč z njo seznanjen s tem, kakšne stroške lahko pričakuje za energijo v stavbi.

Energetska izkaznica ne označuje samo razreda oz. določa energetsko učinkovitost stavbe, temveč so sestavni del energetske izkaznice tudi priporočeni ukrepi, s katerimi se lahko ta učinkovitost poveča.

Energetska izkaznica gre torej korak dlje od energijskih nalepk za električne aparate, ki nas seznanjajo s porabo energije pri delovanju določenega aparata. Energetska izkaznica prinaša tudi pomembne informacije o tem, s katerimi ukrepi lahko zmanjšamo porabo energije v stavbi, kar ne vključuje nujno vedno velikih investicij. Vsekakor pa nas seznanja s tem, kateri ukrepi bi bili najbolj učinkoviti. Ta priporočila predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana.

Treba pa je poudariti, da energetska izkaznica ni obvezna za vse stavbe. Pridobiti jo bomo morali samo v primeru, če bomo stavbo (ali stanovanje) prodajali ali oddajali v nov najem (daljši od enega leta). Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo.

Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe in za vse javne stavbe s površino večjo od 500 m2, od 9. julija 2015 pa bo ta površina 250 m2.

Energetska izkaznica tudi ni potrebna za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so že oddani. Poleg tega zakon predvideva nekaj izjem, kot so recimo stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, ali ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti in še nekaj drugih.

Zakon loči:

  • Računske energetske izkaznice, ki se izdajajo za novozgrajene ali obstoječe stanovanjske stavbe na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije.
  • Merjene energetske izkaznice, ki se izdajajo le za obstoječe nestanovanjske stavbe na podlagi meritev rabe energije.

Na ceno energetske kartice vpliva več dejavnikov; najprej dejstvo, ali gre za novogradnjo ali obstoječi objekt, potem velikost objekta, lokacija, zahtevnost objekta, metoda izračuna (računska, merjena) in namen energetske izkaznice.

Zeus Energija d.o.o.

2014-210-211-2767 – Stanovanjska stavba, Robova 3, 1360 Vrhnika

2014-210-211-2764 – Poslovna stavba, Tržaška 8, 1360 Vrhnika

2014-228-208-2347 – Dom starejših občanov Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika

2014-228-208-2345 – Stanovanjska stavba, Robova 7, 1360 Vrhnika

2014-228-208-2759 – Poslovna stavba, Stara cesta 23, Vrhnika

2014-210-211-2765 – Poslovna stavba, Cankarjeva 15, 1370 Logatec

2014-210-211-2766 – Poslovna stavba, Tržaška 18, 1370 Logatec

2014-228-208-2716 – Poslovna stavba, Tržaška cesta 97, 1370 Logatec

2014-228-208-2943 – Vrtec Vrhnika, Enota Barjanček, Stara Vrhnika 1a, 1360 Vrhnika

2014-228-208-2757 – Vrtec Vrhnika, Enota Žabica, Stara Vrhnika 1a, 1360 Vrhnika

2014-228-208-2925 – Vrtec Vrhnika, Enota Želvica, Tržaška cesta 2a, 1360 Vrhnika

2014-228-208-2370 – Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6. maja 11, 1360 Vrhnika

2014-228-208-2860 – Glasbena šola Vrhnika, Trg Karla Grabeljška 3, 1360 Vrhnika

2014-228-208-2758 – OŠ Antona Martina Slomška, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika

2014-228-208-2879 – Kulturni center Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika

2014-228-208-2903 – Stanovanjska stavba, Rovtarska cesta 17, 1370 Logatec

2014-228-208-2953 – Stanovanjska stavba, Spodnje Pirniče 65, 1215 Medvode

2014-228-208-3025 – Večstanovanjska stavba, Rovte 89a, 1373 Rovte

2014-228-208-3113 – Stanovanjska stavba, Turjak b.š., 1315 Velike Lašče

2014-228-208-3101 – Stanovanjska stavba, Vrhovci, Cesta IV 3, 1000 Ljubljana

2014-228-208-3042 – Večstanovanjska stavba, Tržaška 87b , 1370 Logatec

2014-228-208-3117 – Stanovanjska enota v večstanovanjski stavbi, Pražakova 14, 1000 Ljubljana

2014-228-208-3147 – Večstanovanjska stavba, Naklo, Pavšičeva 36, 1370 Logatec

2014-228-208-3216 – Večstanovanjska stavba, Naklo, Notranjska 24, 1370 Logatec

2014-228-208-3246 – Dom Krajevne skupnosti Bevke, Bevke 17, 1358 Log pri Brezovici

2014-228-208-3289 – Stanovanjska enota štev. 128, Kunaverjeva 3, 1000 Ljubljana

2014-228-208-3332 – Večstanovanjska stavba, Na zelenici 1, 1360 Vrhnika

2014-228-208-3375 – Stanovanjska stavba, Tremerje 23, 3000 Celje

2014-228-208-3394 – Stanovanjska stavba, Skaletova 12, 3000 Celje

2014-228-208-3353 – Večstanovanjska stavba, Naklo, Tabor 1, 1370 Logatec

2014-228-208-3422 – Večstanovanjska stavba, Glavni trg 13, 3000Celje

2014-228-208-3418 – Stanovanjska stavba,Šentpavel 32b, 1261 Ljubljana Dobrunje

2014-228-208-3416 – Dom KS Vrhnika, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika

2014-228-208-3574 – Stanovanjska enota štev. 72, Glinškova ploščad 2, 1000 Ljubljana

2014-228-208-3338 – Stanovanjska stavba,Velika Ligojna, 1360 Vrhnika

2014-228-208-3576 – Stanovanjska enota štev. 25, Šmartinska 68, 1000 Ljubljana

2014-228-208-3608 – Večstanovanjska stavba, Tabor 29, 1370 Logatec

2014-228-208-3598 – Večstanovanjska stavba, Tabor 29A, 1370 Logatec

2014-228-208-3674 – Stanovanjska enota štev. 1, Ljubljanska 1, 1360 Vrhnika

2014-228-208-3641 – Stanovanjska stavba, Grčarevec 35, 1370 Logatec

2014-228-208-3698 – Večstanovanjska stavba, Notranjska 23A, 1370 Logatec

2014-228-208-3742 – Stanovanjska stavba, Stara Vrhnika 67B, 1360 Vrhnika

2014-228-208-3734 – Stanovanjska stavba, Begunje 76a, 4275 Begunje na Gorenjskem

2014-228-208-3474 – Stanovanjska stavba, Na klancu 6, 1360 Vrhnika

2014-228-208-3415 – Poslovna stavba, Cvetkova 29, 1000 Ljubljana

2014-228-208-3789 – Stanovanjska stavba, Veliki Dol 51d, 6221 Dutovlje

2015-228-208-3860 – Stanovanjska stavba, Atelje S d.o.o., Zg Gameljne 35j, Šmartno

2015-228-208-4068 – Stanovanjska stavba, Cesta 5. maja 3I, 1370 Logatec

2015-228-208-4167 – Stanovanjska stavba, Ograde 24, 1370 Logatec

2015-228-208-4201 – Stanovanjska stavba, Preloge 35, 1211 Ljubljana-Šmartno

2015-228-208-4250 – Poslovni prostor, Miklošičeva 14/10, 1000 Ljubljana

2015-228-208-4291 – Stanovanjska stavba, Hradeckega 26A, 1000 Ljubljana

2015-228-208-3941 – Poslovna stavba, Notranjska 14, 1370 Logatec

2015-228-208-3935 – Poslovna stavba , Notranjska 4, 1370 Logatec

2015-228-208-4589 – Stanovanjska stavba, Preloge 41, 1211 Ljubljana Šmartno

2015-228-208-4621 – Stanovanjska stavba, Vikrče 40C, 1211 Ljubljana Šmartno

2015-228-208-4631 – Stanovanjska stavba, Nade Čamernikove 2, 1000 Ljubljana

2015-228-208-4741 – Večstanovanjska stavba, Verd 96, 1360 Vrhnika

2015-228-208-4824 – Stanovanjska stavba, Tičnica 27, 1360 Vrhnika

2015-228-208-4894 – Stanovanjska enota štev. 54, Clevelandska 47, 1000 Ljubljana

2015-228-208-4974 – Večstanovanjska stavba, Vrtnarija 2b, 1360 Vrhnika

2015-228-208-4999 – Nestanovanjska stavba, Pokojišče 9, 1353 Borovnica

2015-228-208-5304 – Stanovanjska stavba, Gradišče XIX-13,1291 Škofljica

2015-228-208-5436 – Stanovanjska enota 114, Jamova 54, 1000 Ljubljana

2015-228-208-5291 – Večstanovanjska stavba, Pavšičeva 32, 1370 Logatec

2015-228-208-4323 – Nestanovanjska stavba, Stegne 21C, 1000 Ljubljana

2015-228-208-5361 – Stanovanjska stavba, Zalog pri Škofljici 32, 1291 Škofljica

2015-228-208-5366 – Stanovanjska stavba, Novo polje Cesta VII, 33, 1000 Ljubljana

2015-228-208-5658 – Stanovanjska stavba, Planina 91, 6232 Planina

2015-228-208-5808 – Nestanovanjska stavba, Brodišče 28, 1236 Trzin

2015-228-208-5587 – Nestanovanjska stavba, Litostrojska 58c, 1000 Ljubljana

2015-228-208-3841 – Stanovanjska enota 7, Ulica Hermana Potočnika 25, 1000 Ljubljana

2015-228-208-5412 – Stanovanjska stavba, Planina 49, 6232 Planina

2015-228-208-5394 – Stanovanjska stavba, Povšetova 48, 1000 Ljubljana

2015-228-208-5788 – Nestanovanjska stavba, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana

2015-228-208-5897 – Stanovanjska enota štev. 305, Polanškova 27, 1000 Ljubljana

2015-228-208-6355 – Poslovni prostor, Središka ulica 4, 1000 Ljubljana

2015-228-208-5951 – Večstanovanjska stavba, Pavšičeva 22, 1370 Logatec

2015-228-208-6117 – Večstanovanjska stavba, Pavšičeva 26, 1370 Logatec

2015-228-208-6115 – Večstanovanjska stavba, Pavšičeva 20, 1370 Logatec

2015-228-208-6181 – Večstanovanjska stavba, Pavšičeva 30, 1370 Logatec

2015-228-208-6150 – Večstanovanjska stavba, Pavšičeva 28, 1370 Logatec

2015-228-208-5516 – Stanovanjska enota štev. 19, Moškričeva 22, 1000 Ljubljana

2015-228-208-5714 – Stanovanjska enota štev. 5, Tržaška 36, 1370 Logatec

2015-228-208-5681 – Stanovanjska enota štev. 5, Tržaška 36, 1370 Logatec

2015-228-208-7518 – Stanovanjska enota štev. 3, Levstikova 21, 4260 Bled

2015-228-208-7465 – Stanovanjska stavba, Kašeljska 54, 1000 Ljubljana

2015-228-208-7776 – Večstanovanjska stavba, Pod hribom 3A, 1000 Ljubljana

2015-228-208-5544 – Stanovanjska stavba, Vrhovci c. XV 6A, 1000 Ljubljana

2015-228-208-7668 – Večstanovanjska stavba, Resljeva 30, 1000 Ljubljana

2015-228-208-7452 – Večstanovanjska stavba, Pavšičeva 34, 1370 Logatec

2015-228-208-7853 – Večstanovanjska stavba, Sončni log 4, 1370 Logatec

2015-228-208-7966 – Večstanovanjska stavba, Stara cesta 10, 1370 Logatec

2015-228-208-7918 – Večstanovanjska stavba, Ljubljanska 5, 1381 Rakek

2015-228-208-7702 – Večstanovanjska stavba, Kovorska 45, 4291 Tržič

2015-325-208-8356 – Stanovanje štev. 10 v večstanovanjski stavbi, Tržaška 87, 1000 Ljubljana

2015-325-208-8375 – Večstanovanjska stavba, Tovarniška 14, 1370 Logatec

2015-325-208-8680 – Stanovanje štev. 50 v večstanovanjski stavbi, Šarhova 28, 1000 Ljubljana

2015-325-208-8704 – Stanovanjska stavba, Cesta 5. Maja 3V, 1370 Logatec

2015-325-208-8567 – Stanovanjska stavba, Cesta 5. Maja 3D, 1370 Logatec

2015-228-208-7175 – Poslovni prostor v nestanovanjski stavbi, Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana

2015-228-208-7314 – Nestanovanjska stavba, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

2015-228-208-7390 – Nestanovanjska stavba, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

2015-325-208-8577 – Večstanovanjska stavba, Pavšičeva 18, 1370 Logatec

2015-325-208-8503 – Večstanovanjska stavba, Viška cesta 23, 1000 Ljubljana

2015-325-208-8857 – Stanovanje štev. 6 v večstanovanjski stavbi, Dol pri Borovnici 28, 1353 Borovnica

2015-325-208-8896 – Stanovanjska stavba, Podlipa 77 1360 Vrhnika

2015-325-208-8934 – Stanovanje štev. 11 v večstanovanjski stavbi, Blatna Brezovica 5, 1360 Vrhnika

2015-325-208-8963 – Stanovanjska stavba, Stiška vas 50, 4207 Cerklje na Gorenjskam

2015-228-208-9037 – Nestanovanjska stavba, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana

2015-325-208-8765 – Večstanovanjska stavba, Pavšičeva 26A, 1370 Logatec

2015-325-208-8926 – Stanovanje štev. 32 v večstanovanjski stavbi, Cesta gradenj 1, 1360 Vrhnika

2015-325-208-9048 – Večstanovanjska stavba, Tovarniška 18, 1370 Logatec

2015-325-208-9085 – Večstanovanjska stavba, Prešernova 8, 1370 Logatec

2015-325-208-9059 – Stanovanje štev. 8 v večstanovanjski stavbi, Sončni log 7B, 1370 Logatec

2015-325-208-9218 – Večstanovanjska stavba, Rovtarska 16, 1370 Logatec

2015-325-208-9244 – Večstanovanjska stavba, Prešernova 6, 1370 Logatec

2015-325-208-9253 – Večstanovanjska stavba, Prešernova 4, 1370 Logatec

2015-325-208-9262 – Večstanovanjska stavba, Pavšičeva 24, 1370 Logatec

2015-228-208-9325 – Poslovni prostori v nestanovanjski stavbi, Cankarjeva cesta 11 – (13, 14), 1000 Ljubljana

2015-325-208-9402 – Stanovanjska stavba, Lošča 2, 1360 Vrhnika

2015-325-208-9423 – Nestanovanjska stavba, Pot na Košace 2, 1360 Vrhnika

2015-228-208-9524 – Večstanovanjska stavba, Gradišče 14C, 1360 Vrhnika

2015-228-208-9622 – Poslovni prostori v nestanovanjski stavbi, Cankarjeva cesta 11 – (12), 1000 Ljubljana

2015-228-208-9675 – Poslovni prostori v nestanovanjski stavbi, Beethovnova ulica 7-(12), 1000 Ljubljana

2015-228-208-9763 – Poslovni prostori v nestanovanjski stavbi, Beethovnova ulica 7-(11), 1000 Ljubljana

2015-325-208-9759 – Stanovanje štev. 30 v večstanovanjski stavbi, Neubergerjeva 16, 1000 Ljubljana

2015-325-208-9610 – Stanovanjska stavba, Zaplana del 53E, 1360 Vrhnika

2015-325-208-9921 – Stanovanje štev. 1 v večstanovanjski stavbi, Cesta 6. maja 3 – (1), 1360 Vrhnika

2015-325-208-9999 – Stanovanjska stavba, Tržaška 66, 1370 Logatec

2015-325-208-10014 – Stanovanjska stavba, Zapotok 88, 1292 Ig

2015-325-208-10036 – Stanovanje štev. 38 v večstanovanjski stavbi, Trnovska 10, 1000 Ljubljana

2015-325-208-9993 – Stanovanjska stavba, Črna vas 153, 1000 Ljubljana

2015-325-208-9975 – Stanovanjska stavba, Blatna Brezovica 79, 1360 Vrhnika

2015-325-208-9972 – Nestanovanjska stavba, Blatna Brezovica 79, 1360 Vrhnika

2015-325-208-9899 – Stanovanjska stavba, Drobtinška pot 41, 1351 Brezovica

2015-325-208-10228 – Stanovanje štev. 8 v večstanovanjski stavbi, Obala 123, Lucija, 6230 Portorož

2015-325-208-10355 – Stanovanjska stavba, Pot v zeleni gaj 12, 1000 Ljubljana

2015-325-208-10454 – Večstanovanjska stavba, Jačka 2, 1370 Logatec

2015-325-208-10756 – Večstanovanjska stavba, Sončni log 2, 1370 Logatec

2015-325-208-10752 – Večstanovanjska stavba, Sončni log 3B, 1370 Logatec

2015-325-208-10751 – Večstanovanjska stavba, Sončni log 7, 1370 Logatec

2015-47-208-10747 – Večstanovanjska stavba, Sončni log 6, 1370 Logatec

2015-325-208-10742 – Večstanovanjska stavba, Sončni log 3A, 1370 Logatec

2015-325-208-10497 – Večstanovanjska stavba, Sončni log 1, 1370 Logatec

2015-325-208-10223 – Večstanovanjska stavba, Tovarniška 12c, 1370 Logatec

2015-325-208-10381 – Večstanovanjska stavba, Tovarniška 12, 1370 Logatec

2015-325-208-10414 – Stanovanjsko poslovna stavba, Cankarjeva 8, 1370 Logatec

2015-325-208-10631 – Stanovanjsko poslovna stavba, Tržaška 134, 1370 Logatec

2015-325-208-10612 – Večstanovanjska stavba, Partizanska 16a, 1381 Rakek

2015-325-208-10444 – Večstanovanjska stavba, Tovarniška 24, 1370 Logatec

2015-325-208-10958 – Stanovanje štev. 26 v večstanovanjski stavbi, Vojkova 50, 1000 Ljubljana

2015-325-208-11079 – Stanovanjska stavba, Dobovičnikova 74, 1360 Vrhnika

2015-325-208-10945 – Stanovanje štev. 1 v večstanovanjski stavbi, Dobajeva 1, 1241 Kamnik

2015-325-208-10936 – Stanovanjska stavba, Vzajemna ulica 21, 1000 Ljubljana

2015-325-208-11025 – Stanovanje štev. 3 v večstanovanjski stavbi, Zoisova 13, 4000 Kranj

2015-325-208-11007 – Stanovanjska stavba, Jurčkova 144A, 1000 Ljubljana

2015-325-208-11179 – Stanovanje štev. 30 v večstanovanjski stavbi, Pohorska 6, 3000 Celje

2015-325-208-11175 – Stanovanje štev. 26 v večstanovanjski stavbi, Pohorska 6, 3000 Celje

2015-325-208-11206 – Stanovanjska stavba, Utik 51, 1217 Vodice

2015-325-208-11293 – Poslovni prostor štev. 5 v nestanovanjski stavbi, Cankarjeva cesta 9, 1370 Logatec

2015-325-208-11383 – Večstanovanjska stavba, Jačka 2a, 1370 Logatec

2015-325-208-11525 – Nestanovanjska stavba, Robova 27, 1360 Vrhnika

2015-228-208-11545 – Poslovni prostori štev. 39 v nestanovanjski stavbi, Letališka 33-(39), 1000 Ljubljana

2015-228-208-11551 – Poslovni prostori štev. 38 v nestanovanjski stavbi, Letališka 33-(38), 1000 Ljubljana

2015-325-208-11402 – Večstanovanjska stavba, Tržaška 67, 1370 Logatec

2015-325-208-11257 – Večstanovanjska stavba, Partizanska 10A, 1381 Rakek

2015-325-208-11379 – Večstanovanjska stavba, Tovarniška 12J, 1370 Logatec

2015-325-208-11877 – Nestanovanjska stavba, Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana

2015-325-208-11890 – Nestanovanjska stavba, Masarykova ulica 24, 1000 Ljubljana

2015-325-208-11431 – Večstanovanjska stavba, Zalarjeva 27, 1353 Borovnica

2015-325-208-12016 – Stanovanje štev. 12 v večstanovanjski stavbi, Platiševa 29, 5282 Cerkno

2015-325-208-12020 – Stanovanje štev. 3 v večstanovanjski stavbi, Platiševa 29, 5282 Cerkno

2015-325-208-12059 – Večstanovanjska stavba, Kalce 32, 1370 Logatec

2015-325-208-12187 – Poslovni prostori štev. 414 v nestanovanjski stavbi, Slovenska 55, 1000 Ljubljana

2015-325-208-12247 – Stanovanje štev. 4 v večstanovanjski stavbi, Cankarjev trg 3, 1360 Vrhnika

2015-325-208-12094 – Stanovanjska stavba, Trčkov grič 24, 1360 Vrhnika

2015-325-208-12217 – Stanovanjska stavba, Lošca 35, 1360 Vrhnika

2015-325-208-12114 – Stanovanjska stavba, Sinja gorica 109 A, 1360 Vrhnika

2015-325-208-12375 – Stanovanje štev. 7 v večstanovanjski stavbi, Gradišče 18A, 1360 Vrhnika

2015-325-208-11365 – Stanovanjska stavba, Cesta v Lipovce 4, 1358 Brezovica pri Ljubljani

2015-325-208-12291 – Večstanovanjska stavba, Tovarniška 12G, 1370 Logatec

2015-325-208-12527 – Stanovanje štev. 30 v večstanovanjski stavbi, Ulica Janeza Puharja 4, 4000 Kranj

2015-325-208-12663 – Stanovanje štev. 5 v večstanovanjski stavbi, Cankarjev trg 7, 1360 Vrhnika

2015-325-208-12654 – Stanovanje štev. 12 v večstanovanjski stavbi, Pokopališka ulica 38, 1000 Ljubljana

2015-325-208-12602 – Stanovanjska stavba, Kalce 20E, 1370 Logatec

2015-325-208-12294 – Večstanovanjska stavba, Tovarniška 12F, 1370 Logatec

2015-325-208-13201 – Stanovanje štev. 78 v večstanovanjski stavbi, Mesarska 28, 1000 Ljubljana

2015-325-208-13231 – Stanovanje štev. 23 v večstanovanjski stavbi, Frankovo naselje 43, 4220 Škofja Loka

2015-325-208-13218 – Nestanovanjska stavba, Šmartinska 152R, 1000 Ljubljana

2015-325-208-13306 – Nestanovanjska stavba, Litijska 43, 45, 47, 1000 Ljubljana

2015-325-208-13584 – Nestanovanjska stavba, Rimska cesta 33, 1368 Log

2015-325-208-12694 – Stanovanje štev. 2 v večstanovanjski stavbi, Hočko Pohorje 126, 2311 Hoče

2015-325-208-13390 – Poslovni prostori štev. 150, 245 v poslovnostanovanjski stavbi, Gorazdova 19, 1000 Ljubljana

2015-325-208-13445 – Nestanovanjska stavba, Mestni trg 32, 4220 Škofja Loka

2015-325-208-13488 – Nestanovanjska stavba, Vojkova 7, 6230 Postojna

2015-325-208-13649 – Nestanovanjska stavba, Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj

2015-325-208-13686 – Stanovanje štev. 8 v večstanovanjski stavbi, Gradišče 17A, 1360 Vrhnika

2015-325-208-13926 – Stanovanje štev. 32 v večstanovanjski stavbi, Miklošičeva 1B, 1230 Domžale

2015-325-208-13847 – Stanovanjska stavba, Raičeva 97A, 1000 Ljubljana

2015-325-208-14537 – Stanovanjska stavba, Zdenska vas 37, 1312 Videm – Dobrepolje

2015-325-208-14517 – Večstanovanjska stavba, Vodnikova 259, 1000 Ljubljana

2015-325-208-14383 – Stanovanjska stavba, Spodnje Gameljne 126, 1000 Ljubljana

2015-325-208-14668 – Stanovanjska stavba, Stara cesta 1A, 1360 Vrhnika

2015-325-208-14695 – Nestanovanjska stavba, Tržaška cesta 4A, 1360 Vrhnika

2015-325-208-14709 – Poslovno-stanovanjska stavba, Cankarjev trg 9, 1360 Vrhnika

2015-325-208-14719 – Poslovno-stanovanjska stavba, Stara cesta 1, 1360 Vrhnika

2015-325-208-14360 – Stanovanjska stavba, Prežihova 7A, 4260 Bled

2015-325-208-13958 – Večstanovanjska stavba, Bratovševa ploščad 26, 1000 Ljubljana

2015-325-208-14939 – Stanovanje štev. 3 v večstanovanjski stavbi, Bratov Komel 3, 1000 Ljubljana

2015-325-208-15358 – Stanovanje štev. 14 v večstanovanjski stavbi, Vodnikova 6, 1000 Ljubljana

2015-325-208-15104 – Večstanovanjska stavba, Kumrovška 17, 1000 Ljubljana

2015-325-208-15106 – Večstanovanjska stavba, Kumrovška 19, 1000 Ljubljana

2015-325-208-15536 – Stanovanjska stavba, Dvor 6b, 1240 Ljubljana Šentvid

2015-325-208-15638 – Stanovanjska stavba, Savinova 7, 1000 Ljubljana

2015-325-208-15701 – Poslovno stanovanjska stavba, Trubarjeva 31, 1000 Ljubljana

2015-325-208-15663 – Stanovanje štev. 103 v večstanovanjski stavbi, Celovška 185, 1000 Ljubljana

2015-325-208-15774 – Stanovanje štev. 9 v večstanovanjski stavbi, Ulica za vrtovi 7, 1380 Cerknica

2015-325-208-15124 – Večstanovanjska stavba, Cesta 4. maja 22, 1380 Cerknica

2015-325-208-15857 – Stanovanje štev. 3 v večstanovanjski stavbi, Sončni log 6A, 1370 Logatec

2015-325-208-15990 – Nestanovanjska stavba, Ulica Staneta Rozmana 1C, 9101 Murska Sobota

2015-325-208-15613 – Večstanovanjska stavba, Sinja Gorica 48A, 1360 Vrhnika

2015-325-208-16049 – Stanovanje štev. 232 v večstanovanjski stavbi, Celovška 87-232, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16146 – Stanovanjska stavba, Možinova 8, 1360 Vrhnika

2015-325-208-15075 – Večstanovanjska stavba, Dunajska 19, 1000 Ljubljana

2015-325-208-15058 – Večstanovanjska stavba, Dunajska 103, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16227 – Večstanovanjska stavba, Reboljeva 15, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16063 – Večstanovanjska stavba, Glinškova ploščad 27, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16056 – Večstanovanjska stavba, Glinškova ploščad 17, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16364 – Nestanovanjska stavba, Robova 5, 1360 Vrhnika

2015-325-208-16073 – Stanovanjska stavba, Verje 20A, 1215 Medvode

2015-325-208-15761 – Stanovanje štev. 2 v večstanovanjski stavbi, Osenjakova 2, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16407 – Stanovanje štev. 10 v večstanovanjski stavbi, Pot na Fužine 31, 1000 Ljubljana

2015-325-208-15682 – Stanovanjska stavba, Borutova 5, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16374 – Stanovanje štev. 101 v večstanovanjski stavbi, Na Klisu 2B, 1360 Vrhnika

2015-325-208-16263 – Večstanovanjska stavba, Tržaška 132, 1370 Logatec

2015-325-208-16676 – Stanovanje štev. 3 v večstanovanjski stavbi, Ahlinova 5, 1291 Škofljica

2015-325-208-16065 – Stanovanjsko poslovna stavba, Ulica Milana Majcna 17, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16823 – Stanovanje štev. 15 v večstanovanjski stavbi, Meline 1, 5280 Idrija

2015-325-208-16682 – Stanovanjsko poslovna stavba, Savska cesta 1, 1230 Domžale

2015-325-208-16844 – Stanovanjska stavba, Verd 240A, 1360 Vrhnika

2015-325-208-16779 – Stanovanjska stavba, Cankarjevo nabrežje 3, 1360 Vrhnika

2015-325-208-16689 – Stanovanje štev. 2 v večstanovanjski stavbi, Šolska ulica 1, 5281 Spodnja Idrija

2015-325-208-16919 – Stanovanjska stavba, Pot svetega Antona 12, 5280 Idrija

2015-325-208-16879 – Stanovanjska stavba, Ilešičeva 11, 1231 Ljubljana – Črnuče

2015-325-208-17018 – Stanovanjska stavba, Zelenica 8, 1370 Logatec

2015-325-208-17075 – Večstanovanjska stavba, Zgornje Pirniče 133, 133A, 1215 Medvode

2015-325-208-17209 – Večstanovanjska stavba, Glinškova ploščad 2, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16963 – Večstanovanjska stavba, Kalce 30A, 1370 Logatec

2015-325-208-16009 – Nestanovanjska stavba, Komenskega 11, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16043 – Nestanovanjska stavba, Tbilisijska 87, 1000 Ljubljana

2015-325-208-15844 – Stanovanjska stavba, Trata 27, 1235 Radomlje

2015-325-208-16288 – Nestanovanjska stavba, Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16599 – Nestanovanjska stavba, Šestova ulica 10, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16991 – Nestanovanjska stavba, Njegoševa ulica 6K, 1000 Ljubljana

2015-325-208-16931 – Večstanovanjska stavba, Brod 3D, 1370 Logatec

2015-325-208-16772 – Stanovanjska stavba, Verd 38, 1360 Vrhnika

2015-325-208-16094 – Večstanovanjska stavba, Glinškova ploščad 10, 1000 Ljubljana

2015-325-208-15994 – Večstanovanjska stavba, Ulica Angelce Ocepkove 2, 1000 Ljubljana

2015-325-208-17216 – Stanovanje štev. 30 v večstanovanjski stavbi, Pot na Fužine 13, Ljubljana

2015-325-208-17346 – Večstanovanjska stavba, Jadranska 16B, 6280 Ankaran

2015-325-208-17354 – Stanovanjska stavba, Strmica 120, 1360 Vrhnika

2015-325-208-17457 – Nestanovanjska stavba, Robova cesta 13, 1360 Vrhnika

2015-325-208-17491 – Nestanovanjska stavba, Tovarniška 48-608, 1000 Ljubljana

2015-325-208-17508 – Nestanovanjska stavba, Tovarniška 48-595, 1000 Ljubljana

2015-325-208-17517 – Stanovanjska stavba, Moste 89j, 1218 Komenda

2015-325-208-17459 – Večstanovanjska stavba, Poštna ulica 5, 1360 Vrhnika

2015-325-208-17769 – Nestanovanjska stavba, Tržaška cesta 8A, 1360 Vrhnika

2015-325-208-17831 – Stanovanjska stavba, Pionirska 14, 1360 Vrhnika

2015-325-208-17840 – Stanovanjska stavba, Verd 174, 1360 Vrhnika

2015-325-208-17798 – Večstanovanjska stavba, Strossmayerjeva 10, 1000 Ljubljana

2015-325-208-17749 – Nestanovanjska stavba, Cesta v gorice 41, 1000 Ljubljana

2015-325-208-17900 – Poslovni prostori številka 68, 70 in 71, Celovška 143, 1000 Ljubljana

2015-325-208-17996 – Stanovanje štev. 9 v večstanovanjski stavbi, Gasilska cesta 5, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18004 – Nestanovanjska stavba, Ambrožev trg 3, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18011 – Poslovni prostori številka 9 v večstanovanjski stavbi, Gosposvetska 12-(9), 1000 Ljubljana

2015-325-208-18079 – Poslovni prostori številka 7, 8, 9, 11 v večstanovanjski stavbi, Tržaška 27, 1000 Ljubljana

2015-325-208-17721 – Stanovanjska stavba, Ograje 50B, 1370 Logatec

2015-325-208-18132 – Poslovni prostori številka 69 v večstanovanjski stavbi, Koseskega ulica 1A, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18121 – Stanovanjska stavba, Langusova 21, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18154 – Stanovanje štev. 11 v večstanovanjski stavbi, Bergantova 10, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18358 – Večstanovanjska stavba, Ulica Lojzeta Spacala 40, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18365 – Večstanovanjska stavba, Savlje 87-1596, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18370 – Večstanovanjska stavba, Savlje 87-699, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18373 – Večstanovanjska stavba, Savlje 87-703, 1000 Ljubljana

2015-325-208-17786 – Stanovanje štev. 105 v večstanovanjski stavbi, Hacetova 15, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18359 – Poslovni prostori številka 70 v večstanovanjski stavbi, Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18487 – Poslovni prostor številka 15 v večstanovanjski stavbi, Karlovška cesta 9, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18520 – Poslovni prostor številka 7 v večstanovanjski stavbi, Gasilska cesta 2, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18563 – Poslovni prostori številka 30-37, 60, 61 v večstanovanjski stavbi, Kolodvorska 6, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18518 – Poslovni prostor številka 11 v večstanovanjski stavbi, Dalmatinova 6A, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18519 – Poslovni prostor številka 6 v nestanovanjski stavbi, Gasilska cesta 2, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18643 – Poslovni prostor številka 6 v večstanovanjski stavbi, Kotnikova 17, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18466 – Nestanovanjska stavba, Selo pri Vodicah 26B-132, 1217 Vodice

2015-325-208-18138 – Nestanovanjska stavba, Selo pri Vodicah 26B-130, 1217 Vodice

2015-325-208-18628 – Nestanovanjska stavba, Poljane nad Škofjo Loko 79-301, 4223 Poljane

2015-325-208-18646 – Poslovni prostor številka 13 v večstanovanjski stavbi, Nove Fužine 45, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18691 – Poslovni prostori številka 203, 204 v večstanovanjski stavbi, Resljeva 20, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18777 – Poslovni prostori številka 4 v večstanovanjski stavbi, Župančičeva 10, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18764 – Nestanovanjska stavba, Roška cesta 25, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18715 – Poslovni prostori številka 3 in 4 v večstanovanjski stavbi, Sneberska 111, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18779 – Poslovni prostori številka 1 v večstanovanjski stavbi, Vodnikova 13, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18721 – Nestanovanjska stavba, Poljane nad Škofjo Loko 79-305, 4223 Poljane

2015-325-208-18912 – Večstanovanjska stavba, Polanškova 14, 16, 1000 Ljubljana

2015-325-208-19052 – Poslovni prostor številka 1 v nestanovanjski stavbi, Trg OF 10-(1), 1000 Ljubljana

2015-325-208-19067 – Nestanovanjska stavba, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18770 – Dvostanovanjska stavba, Podplešivica 26, 1357 Notranje gorice

2015-325-208-19120 – Večstanovanjska stavba, Mucherjeva 1, 1000 Ljubljana

2015-325-208-18928 – Nestanovanjska stavba, Poljane nad Škofjo Loko 79-178, 4223 Poljane

2015-325-208-18956 – Večstanovanjska stavba, Bratovševa ploščad 22, 1000 Ljubljana

2015-325-208-19366 – Dvostanovanjska stavba, Ob potoku 41-(1), 1360 Vrhnika

2015-325-208-19382 – Poslovni prostori številka 35 do 50 v nestanovanjski stavbi, Robova 6, 1360 Vrhnika

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.