Skip to content

Projektne rešitve

Imate vprašanje?

Projektne rešitve učinkovite rabe energije za novogradnje

Med najpomembnejšimi zahtevami prenovljene evropske Direktive o energetski učinkovitosti stavb je prehod na skoraj nič energijsko gradnjo novih stavb. Države članice morajo v svojih nacionalnih zakonodajah opredeliti kriterije za skoraj nič energijsko hišo in nato te kriterije postopoma uvesti v prakso, najprej v javnem sektorju, do leta 2020 pa mora postati skoraj nič energijska gradnja obveza za vse investicije. Podrobna opredelitev skoraj nič energijske gradnje je prepuščena posamezni državi, pri čemer je seveda treba slediti v direktivi navedeni usmeritvi.

Naših vrhunskih arhitekti in strokovnjaki nudijo celovite storitve pri načrtovanju, projektiranju in pridobivanje dovoljenj za gradnjo stavb v skoraj nič energijskem ali pasivnem standardu. Danes je koncept pasivne hiše postal natančno dodelan skoraj nič energijski standard vseh bodočih stavb. Zato je potrebno zelo dobro načrtovanje in natančna izvedba projekta, ki bo kos vsem zahtevam po učinkoviti rabi energije in visokim nivoju kvalitete bivalnega ugodja. Pravilno načrtovana stavba sploh ne potrebuje več dosti dodatne energije za ogrevanje, za ta mali prispevek pa lahko poskrbi prezračevalni sistem z toplotno črpalko ali v kombinaciji z sobnim kaminom. To delo lahko opravijo le dobro podučeni arhitekti in projektanti, ki imajo bogate izkušnje z načrtovanjem sodobnih energetsko učinkovitih stavb ter znajo delati kot skupina.

Vsi objekti, načrtovani po sistemu zelene gradnje, praviloma dosegajo skoraj nič energijski ali pasivni standard s porabo energije za ogrevanje, ki je manjša od 15 kWh/m²a. Pri načrtovanju bodočih investicij uporabljamo tehnologije in rešitev, ki maksimalno izkoriščajo obnovljive vire energije iz bližnjega okolja, ter s svojim delovanjem čim manj onesnažujejo naš planet. Izbor materialov in gradiv sloni na trajnostnih načelih, ki so okolju in uporabniku prijazni ter stroškovno sprejemljivi za investitorja. Tako načrtovana gradnja ne sme biti draga gradnja, kot se pogosto omenja v javnosti, naši izračuni in analize v Evropi kažejo, da je taka gradnja celo enakovredna klasični zasnovi, ob tem da nudi bistveno boljše pogoje bivanja.

Dobre priložnosti za izboljšave in optimizacijo gradnje so na začetku načrtovanja, v kasnejših fazah pa se zmanjšujejo. Zato moramo že v začetku najti najboljše rešitve, ki vključujejo znanje in izkušnje vseh sodelujočih v projektu. Le tako načrtovani objekti bodo dosegli zastavljene ekonomske, ekološke in družbene cilje zelene gradnje.

 • projektno nalogo,
 • idejno zasnova stavbe,
 • urbanistično zasnovo projekta,
 • arhitekturo in osnovne elemente stavbe,
 • izdelavo izračuna gradbene fizike, elaborat zvočne zaščite in požarne varnosti,
 • pridobivanje soglasij in vodenje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja
 • arhitekturo z detajli in opremo
 • načrt konstrukcij in statične izračune,
 • analizo energetske učinkovitosti stavbe z računalniškimi programi,
 • načrt strojnih instalacij ogrevanja, prezračevanja, vodovoda in kanalizacije,
 • načrt elektro instalacij in pametne instalacije za upravljanje in nadzor stavbe

Poleg izdelave načrtov po individualnih željah investitorja nudimo tudi nekaj zanimivih tipskih projektov, ki so cenovno ugodnejši, vendar tudi pri teh nudimo možnost prilagoditve glede na potrebe investitorja.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.